Implantat

Et implantat erstatter en eller flere røtter.

Selve implantatet er en titanskrue.
Titanskruen settes ned i tannbenet der den tapte roten tidligere stod.

Vi henviser deg til oral kirurg for grundige undersøkelser ved eventuelt implantatbehandling.
Kirurgen avgjør om benet i aktuelle område egner seg for implantat, og setter selve implantatet.

Etter dette kommer du tilbake til oss og vi setter på plass en krone/bro eller en protese.